Podaci o izlagaču

Podaci se unose u Sajamski katalog

Struja?
DANE

Hoćete li na Sajmu izlagati i prodavati alkoholna pića (likeri, rakije, vina, pivo), kavu i/ili druga bezalkoholna pića?
DANE
Ovim putem potvrđujem da sam upoznat/a s Općim uvjetima izlaganja na Katarinskom sajmu te ovim putem prihvaćam iste.

PREUZMITE prijavnicu u PDF formatu

Pravovremena prijava

Pravovremena prijava omogućava Vam kvalitetnu pripremu za sam nastup na sajmu u suradnji sa stručnim timovima sajma.

Svu dokumentaciju ili kopije dokumentacije poželjno je imati prilikom dovoza eksponata na sajmište.

Prvi put sudjelujete na sajmu?

Korak 1:  Ispuniti prijavni materijal za sudjelovanje na sajmu.

Korak 2:  Djelatnici Brod turista Vas kontaktiraju.

Korak 3:  Dostavite na vrijeme promotivni materijal za marketing aktivnosti koje ste zakupili

Korak 4:  Slijediti upute iz prijavnog pravilnika vezano za plaćanja, ulazne i izlazne dozvole, vrijeme uređenja štanda, radno vrijeme sajmišta, čuvanje imovine i drugo.

Korak 5:  Budite u kontaktu sa Vašim prodajnim predstavnikom iz Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda