Katarinski sajam 2016. - edukacija HGK o označavanju hrane

Hrvatska gospodarska komora – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo i Županijska komora Slavonski Brod u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH organizirali su danas u Slavonskom Brodu edukativnu radionicu na temu Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani.

Edukacija je bika namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u pretpakiranom obliku (proizvođači, uvoznici, distributeri), kao i subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u nepretpakiranom obliku (slastičarnice, pekare, trgovine, ugostiteljski objekti i sl.). Na edukaciji je Tanja Iveković iz Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane, Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede govorila o propisima iz područja označavanja zapakirane/pretpakirane i nezapakirane/nepretpakirane hrane koji su na snazi u EU odnosno Republici Hrvatskoj.

„Riječ je o uredbi 1169 EU koju smo kao članica EU obvezni provoditi a prethodno o tome educirati i subjekte u poslovanju s hranom kao i same potrošače. Prema toj uredbi i Hrvatska ima obvezu označavati hranu sukladno EU standardima. Od 2013 u HGK smo educirali 1250 subjekata. Deklaracije moraju biti unificirane, a kad je riječ o jeziku na deklaraciji, mora biti otisnut jezik one zemlje u koju eventualno izvozimo određeni proizvod“, istaknula je Valentina Šimić, iz HGK sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo.

Tekst i fotografija: Ivica Vlašić

Katarinski sajam logo

PRATITE NAS: